Home » Cementdekvloer » Opstook protocol vloerverwarming

Opstook- en afkoelprotocol vloerverwarming

Een kenmerk van de zandcementvloer ofwel cementdekvloer met vloerverwarming is dat deze gevoelig kunnen zijn voor scheurvorming door het ontstaan van thermische lengteveranderingen. Dit risico is te beperken door vóór het leggen van de woonbeton of gietvloer eerst het opstook- en afkoelprotocol te doorlopen.

Opstoken én afkoelen vloerverwarming calciumsulfaat of cementdekvloeren

U doorloopt het protocol door de vloerverwarming in de zandcementvloer of anhydrietvloer langzaam en met regelmaat op temperatuur te brengen en weer te laten afkoelen. Afhankelijk van de installatie kan de maxium temperatuur en de lengte van de opstartperiode verschillen, doe dit altijd in overleg met uw vloerverwarmingsinstallateur.

Informeer altijd bij de vloerverwarmingsinstallateur of aannemer naar het opstook- en afkoelprotocol van uw installatie.

In de basis gaat het erom dat de dekvloer al reeds de werking is ondergaan. Eventuele ontstane scheurwerking kan dan worden behandeld voordat de gietvloer of woonbetonvloer wordt gelegd.

Na het aanbrengen van de vloerafwerking is het zaak de vloerverwarming in de dekvloer langzaam naar gebruikstemperatuur te laten komen. Na het aanbrengen van de vloerafwerking is het doorlopen van het opstook- en afkoelprotocol géén goed idee!

Cementdekvloer 13

Laag temperatuur vloerverwarmingssystemen

Tegenwoordig wordt in veel nieuwbouw woonhuizen laagtemperatuur vloerverwarmingssystemen geïnstalleerd welke ook kunnen koelen. Bij sommige vloerverwarmingssystemen wordt het proceswater van een lagere temperatuur (ca 25 graden Celcius) gebruikt. Vanwege die lage temperatuur is het doorlopen van een opstook- en afkoelprotocol weinig zinvol. Daarnaast zal het in de praktijk ook vrijwel onmogelijk zijn, omdat de watertemperatuur ook niet eenvoudig aangepast kan worden.

Wanneer het en lage temperatuur vloerverwaming betreft, neemt u dan contact op met de installateur voor wat voor een opstook- en afkoelprotocol u dient te hanteren.

Opstook en afkoelprotocol traditioneel vloerverwarmingssysteem

Het onderstaande opstook- en afkoelprotocol opgesteld door Technisch Bureau Afbouw gaat uit van de watertemperatuur van de verwarmingsinstallatie (en dus niet van een eventuele thermostaattemperatuur). In het algemeen geldt dat het water niet warmer dan maximaal 40 graden Celcius mag worden. Installatiebedrijven geven nogal eens 55 graden Celcius als maximum temperatuur aan. Dit levert echter een aanzienlijk verhoogd risico op scheuren en op onthechting op. Ga zeker niet hoger dan 40 graden Celcius, de schadekans stijgt enorm!

Ook is het belangrijk dat de cementdekvloer of calciumsulfaat op eindsterkte is. Dit maakt dat cementdekvloeren niet binnen 28 dagen mogen worden opgewarmd en voor calciumsulfaat dekvloeren ook. Voor calcumsulfaatgebonden dekvloeren kan dit desnoods, afhankelijk van de mortelkwaliteit, soms wel iets eerder gebeeuren. Calciumsulfaat heeft namelijk een hogere interene buigtreksterket. Ons advies is om het protocol te doorlopen op het moment dat de cementdekvloer of calciumsulfaat dekvloer droog is. Scheuren ontstaan doorgaans niet in de opwarmfase maar in de afkoelfase. Deze fase is dus feitelijk nog belangrijker dan de opwarmfase. Samengevat: zowel bij het opwarmen als bij het afkoelen moet het juiste tempo worden aangehouden.

Hanteren opstookprotocol

N.B.: Wij adviseren u minimaal één keer het opstook/afkoelprotocol te doorlopen vóór het aanbrengen van de vloerafwerking. Vloerverwarmingssystemen welke ook kunnen koelen hebben doorgaans een afwijkend opstook- en afkoelprotocol. Informeer altijd bij uw installateur of aannemer naar het opstook/afkoelprotocol van uw vloerverwarmingssysteem.

1. Start met een watertemperatuur die 5 graden hoger is dan de omgevingstemperatuur van de ruimte. De watertemperatuur moet worden afgelezen op de verwarmingsinstallatie.

2. Verhoog de watertemperatuur iedere 24 uur (of langer) met 5 graden, net zolang tot de praktisch maximale watertemperatuur van 40 graden is bereikt.

3. Houd de maximum watertemperatuur minimaal 24 uur stabiel op 40 graden.

4. Verlaag daarna de watertemperatuur iedere 24 uur met 5 graden, net zolang tot de starttemperatuur weer is bereikt. Steeds vaker komt het voor dat een vloerverwarmingssysteem ook kan koelen.

5. Wanneer er voldoende tijd beschikbaar is, is het te adviseren deze cyclus meerdere malen te herhalen.

6. Plaats op de cementdekvloer, waar het opstook- en afkoelprotocol in gang wordt gezet, een thermometer, zodat de oppervlaktetemperatuur van de vloer nauwgezet in de gaten kan worden gehouden. Indien het oppervlak van de zandcementvloer een temperatuur van 30 graden heeft bereikt, dient de watertemperatuur NIET verder te worden verhoogd en moet direct gecontroleerd de afkoelcyclus worden ingezet.

Download opstook- en afkoelprotocol voor vloerverwarming in cementdekvloeren of calsiumsulfaat dekvloeren

Gietvloer of woonbeton: Na droging en doorlopen opstook- en afkoelprotocol

Na droging van de cementdekvloer of calciumsulfaat dekvloer en het doorlopen van het opstook en afkoelprotocol kan eindelijk de gietvloer of woonbeton vloer worden gelegd! Mocht er (krimp)scheurwerking in de ondervloer aanwezig zijn wordt deze eerst preventief behandeld. Na de realisatie en droging van de woonbeton of gietvloer kan de vloerverwarming langzaam naar de gewenste gebruikerstemperatuur worden opgestookt.

Gietvloeren

categorie 5

Living Quartz Stone

Stoer en eigentijds, warm en verfijnd tegelijk.

categorie 5

Bio Cement gietvloer

Bijzondere cementgebonden natuurlijke gietvloer

PU gietvloer duo

PU gietvloer DUO

Opgebouwd uit twee kleuren, glad en levendige.

Quartz Stone Gietvloer Base

Quartz Stone Base

Een bijzonder speels effect door de zichtbare Quartz.

PU gietvloer duo

Lavasteen gietvloer

Oersterke steenachtige woonbeton gietvloer

categorie 3

PU gietvloer UNI

Glad, heeft geen patronen, effecten of structuren.

categorie 3

Gietvloer NATURE Special

Een natuurlijk en uniek betonlook variatie patroon.

categorie 2

Epoxy gietvloer

Bedrijfsmatige vloer, mechanische belastbaarheid.

Woonbeton

BEWERKT Venetiaans woonbetonvloer Waalwijk

Venetiaans Woonbeton

Een uniek levendig, gewolkte woonbeton vloer.

Pure base

Bio cement gietvloer CLASSIC

Rustige, sterke, ecologische woonbeton gietvloer

Pure base

Pure Base

Rustig basis met stoer structuren.

Venetiaans STRUTTURA met kleed

Venetiaans STRUTTURA

Speciale, stoere uitvoering van Venetiaans Woonbeton.

categorie 3

Bio cement gietvloer RAW

Levendig, sterk woonbeton - 100% natuurlijke vulstoffen

categorie 3

Industriële betonnen vloer

Minimaal vloersysteem van 1 mm dik

Design Woonbeton keuken silk grey

Design Woonbeton

Gepleisterde micro-beton vloer met natuurlijk karakter.

categorie 3

Beton Ciré

Betonstuc welke van oorsprong afkomstig is uit Frankrijk.