Bepaling kwaliteit cementdekvloer


De totale vloerconstructie van de uiteindelijke vloeropbouw is afhankelijk van de prestatie-eisen die aan de vloerconstructie en/of onderdelen worden gesteld. Alle componenten in een vloerconstructie beïnvloeden elkaar. Kortom, de keuze voor een bepaalde dekvloer kan niet los worden gezien van de (veelal aanwezige) draagvloer, de beoogde vloerafwerking en dus de totale vloerconstructie. Zo heeft de keuze voor een bepaalde vloerafwerking gevolgen voor de eisen aan de cementdekvloer en dus de keuze voor een bepaalde kwaliteit.

Berkers Vloerenbedrijf werkt conform de NEN-normen en met gecertificeerde producten. In de NEN 2741:2001/A1 wordt onderscheid gemaakt in druksterkte klassen en classificatie op basis van indrukking. Een hoge druksterkte stelt speciale eisen aan de samenstelling van de mortelspecie alsmede de menginstallatie. Berkers Vloerenbedrijf geeft de voorkeur aan het maken van cementdekvloeren middels een geautomatiseerd silo-systeem met garantie van de voorgeschreven mortelkwaliteit door de leverancier (tot in tegenstelling van andere systemen). Doordat wij gebruik maken van een menginstallatie welke computergestuurd is, kunnen wij een constante mortelkwaliteit garanderen. Incidenteel en afhankelijk van de situatie is het ook mogelijk dat wij ervoor kiezen om de cementdekvloer te realiseren met een molen, traditionele pomp of vrachtwagen.

Classificatie op basis van indrukking cementdekvloer


In de NEN-norm 2741:2001/A1 tabel wordt als een maat voor de kwaliteit van de cementdekvloer de weerstand tegen indrukking door een vallende last gehanteerd. Op basis van de indrukking die ontstaat bij beproeving (BRE-screed test zoals vastgelegd in de Engelse BS 8204.1) worden cementdekvloeren ingedeeld in klassen.


Classificatie cement dekvloer op basis van indrukking

Classificatie op basis van druksterkte cementdekvloer


De cementdekvloer zal aan bepaalde eisen en voorwaarden moeten voldoen, afhankelijk van het doel waarvoor de cementdekvloer wordt aangebracht. Eisen met betrekking tot de druksterkte zijn vastgelegd in de NEN-norm 2741 op basis van proefstukken uit het werk. In 2008 is de NEN-norm 2741 op onder andere het aspect druksterkte aangepast echter in de praktijk blijkt dat er veelal incorrecte classificaties worden voorgeschreven door het foutief interpreteren van de wijzigingen. Voor de volledigheid onderstaand het schema van de vergelijking van zandcement vloeren NEN 2741:2001 met de NEN 2741:2008 bij keuring in het werk op het aspect druksterkte.


Cementdekvloer kwaliteit obv druksterkte

In de woningbouw wordt veelal een Cw12 of Cw16 (oude normering D15 en D20) cementdekvloer toegepast en bij kantoren en industrie veelal Cw12, Cw16 of Cw20 (oude normering D20 en D30). Voor het bereiken van een verharde toplaag van de cementdekvloer wordt de cementdekvloer als service machinaal gevlinderd (indien gewenst en mogelijk). Dit is uiteraard indien het vloeroppervlakte toereikend is en de vloer per trap te bereiken is. De cementdekvloer moet minimaal 30 mm bedragen voor voldoende hechting.

Download "Vergelijking zandcement vloeren NEN 2741:2001 met de NEN 2741:2008 bij keuring in het werk op het aspect druksterkte"

Offerte aanvragen
Showroom
Fotogalerij
Film
Facebook   Instagram   Pinterest


RTL4 Help mijn man is klusser en sneldrogende cementdekvloer plus PVC vloer
Maandag 18 februari jl. zijn de opnames geweest van het nieuwe seizoen "Help mijn man is klusser" van RTL4 met John Williams waarbij Berkers Vloeren een bijdrage heeft geleverd met de sneldrogende cementdekvloer...
Lees meer

Onduidelijkheid vloerverwarming en wapeningsnet
Het wapeningsnet waaraan de vloerverwarmingsslagen wordt vastgemaakt heeft...
Lees meer