Vlakheid Cementdekvloer


NEN 2747 Classificatie en meting vlakheid o.a. van cementdekvloeren


Voor de beoordeling van de vlakheid van vloeren wordt in Nederland de NEN 2747 “classificatie en meting van de vlakheid en evenwijdigheid van vloeroppervlakken” gehanteerd. Dit is een integrale norm, dat wil zeggen bedoeld en bruikbaar moet zijn voor alle vloeren. Dit wil echter niet zeggen dat alle verschillende soorten vloeren te realiseren zijn in de opgenomen 7 vlakheidsklasses van de onderstaande tabel.

Bij de gebruikelijke werkwijze kan bijvoorbeeld een gesmeerde cementdekvloer vlakker worden uitgevoerd dan een monolithisch afgewerkte betonvloer. Als we bij vloeren over vlakheid spreken, kijken we naar de ligging van de vloer ten opzichte van een denkbeeldig horizontaal en waterpas gelegen vlak. Formeel gaat het dus om de evenwijdigheid.


1e foto: Realisatie van een cementdekvloer       2e foto: Opstelling laser en pot t.b.v. materiaal
1e foto: Realisatie van een cementdekvloer 2e foto: Opstelling laser en pot t.b.v. materiaal

Gewenste vlakheid cementdekvloer


Voor de gewenste vlakheidsklasse van de cementdekvloer zal de keuze van het vloersysteem en de vlakheid van de dragende ondergrond mede bepalend zijn. De uiteindelijke vlakheid is dus niet alleen afhankelijk van de wijze waarop de cementdekvloer wordt aangebracht en/of nabehandeld, maar wordt ook bepaald door de toegepaste materialen en grondstoffen. Als gevolg daarvan kunnen niet alle vlakheidsklassen zonder meer van toepassing worden verklaard of vereist zijn bij elk type cementdekvloer. Om deze reden wordt geadviseerd om ook het vloersysteem, aantal lagen van het vloersysteem alsmede de vlakheidsklasse van de ondergrond bij de keuze van de gewenste vlakheidsklasse te betrekken. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de cementdekvloer minimaal 1 klasse lager gerealiseerd kan worden als de ondergrond. De norm 2747 regelt dat indien niets is afgesproken, feitelijk vlakheidsklasse 7 geldt. Het is dus belangrijk dat er schriftelijk een vlakheidsnorm wordt vastgelegd tussen het vloerenbedrijf en de opdrachtgever om problemen met een de later aan te brengen vloerafwerking te voorkomen. De meest toegepaste vlakheidsnorm voor cementdekvloeren is vlakheidsklasse 4.

Berkers Vloerenbedrijf werkt voor veel grote en kleine tegelzetters bedrijven waarbij vlakheid van de cementdekvloer essentieel is. Daarnaast realiseren wij veel gietvloeren waarbij ook vlakheid een cruciale factor is.

Vlakheid ondergrond


De vlakheid van de ondergrond waarop direct een cementdekvloer wordt aangebracht moet tenminste voldoen aan vlakheidsklasse 7. Echter ondanks deze minimum eis is dit nog geen garantie dat elk vloersysteem geschikt is om alle aanwezige oneffenheden in de ondergrond zo te egaliseren dat de overeengekomen vlakheidsklasse wordt verkregen.
Elke cementdekvloer heeft de neiging om de vlakheid van de ondergrond in meer of mindere mate te “volgen” voor wat betreft evenwijdigheid en vlakheid. Zodoende dient aan de (dragende) ondergrond minimum eisen gesteld zijn zodat de vloerenlegger in alle redelijkheid een cementdekvloer met een acceptabele vlakheidsklasse kan aanbrengen. Door het “volgend” effect van de dragende ondergrond is de mede de ondergrond dus al voor een groot deel bepalend voor de uiteindelijke vlakheid. Bijzondere aandacht in verband met vlakheid en scheurvorming vragen zwevende cementdekvloeren. Veelal is het te adviseren om oneffenheden van de ondergrond eerst uittevlakken met bijvoorbeeld gestabiliseerd zand alvorens de isolatieplaten worden geplaatst. In het algemeen kan worden gesteld dat naarmate de dikte en/of het aantal lagen van het vloersysteem toeneemt, het egaliserende effect ervan zal toenemen.

Beoordeling vlakheid cementdekvloer


De evenwijdigheid en vlakheid van de cementdekvloer dient bij voorkeur te worden beoordeeld op het moment dat:
- De vloer nog niet in gebruik is genomen of belast is geweest
- Er nog geen deformaties in de bouwconstructies zijn opgetreden

Er dient bij het beoordelen van de bestaande, reeds in gebruik genomen cementdekvloer, rekening worden gehouden met de belastingen en/of deformaties die gedurende de gebruiksperiode zijn opgetreden en gevolgen kunnen hebben voor de vlakheid of evenwijdigheid van de cementdekvloer. Onderstaand de tabel voor vlakheid vloeroppervlakten zoals vastgelegd in de NEN2747:2001 norm.

Vlakheid cementdekvloeren

Vlakheidsklasse 1 of 2


Conform de NEN-norm 2747:2001 mag een cementdekvloer met vlakheidsklasse 1 of 2 slechts worden voorgeschreven wanneer:

- is aangetoond dat de betreffende (dragende) ondergrond in ten minste vlakheidsklasse 5 van de tabel kan worden ingedeeld;
- tussen partijen is overeengekomen dat het toe te passen vloersysteeem uit meer dan één egaliserende lagen zal bestaan.

Offerte aanvragen
Showroom
Fotogalerij
Film
Facebook   Instagram   Pinterest


RTL4 Help mijn man is klusser en sneldrogende cementdekvloer plus PVC vloer
Maandag 18 februari jl. zijn de opnames geweest van het nieuwe seizoen "Help mijn man is klusser" van RTL4 met John Williams waarbij Berkers Vloeren een bijdrage heeft geleverd met de sneldrogende cementdekvloer...
Lees meer

Onduidelijkheid vloerverwarming en wapeningsnet
Het wapeningsnet waaraan de vloerverwarmingsslagen wordt vastgemaakt heeft...
Lees meer