In gebruik name cementdekvloer


Het moment waarop een cementdekvloer of zandcement vloer in gebruik kan worden genomen of verder afgewerkt kan worden is voor een groot deel afhankelijk van:

1. De bereikte sterkte
2. Het restvochtgehalte en dus de drogingssnelheid

Advies cementdekvloer


Berkers Vloerenbedrijf adviseert u conform de NEN 2741:2001 norm om de cementdekvloer de eerste 4 dagen niet te belasten of te belopen. De 5e tot en met de 7e dag kan de cementdekvloer worden belast met licht voetgangersverkeer. Vanaf de 7e dag kan de cementdekvloer worden belast met lichte transportmiddelen en/of bouwwerkzaamheden. De bovenaangegeven periode zijn indicatieve perioden en gelden bij een omgevingstemperatuur van 10 graden Celsius tot 20 graden Celsius. Bij hogere omgevingstemperaturen zijn kortere perioden mogelijk. Bij lagere temperaturen is er meer tijd nodig voordat de vloer (gedeeltelijk) in gebruik kan worden genomen.

Een volledige belasting van de cementdekvloer door verkeer waarvoor de vloer is ontworpen is als tenminste 70% van de vereiste druksterkte is bereikt. U dient minimaal rekening te houden met 28 dagen. Een en ander is echter dus afhankelijk van de klimatologische omstandigheden en van de voorgenomen of verwachte verkeersbelasting.

Afhankelijkheid gekozen dekvloer-type


Kortom, de ingebruikname van de cementdekvloer hangt af van de twee bovenvernoemde factoren. Deze factoren zijn welf weer afhankelijk van o.a. het gekozen dekvloer-type (hechtende dekvloer, losliggende dekvloer of zwevende dekvloer) en van de verhardings- en drogingscondities (temperatuur en luchtvochtigheid). Een hoge luchtvochtigheid is bevorderlijk voor het goed drogen en verkrijgen van een goede sterkte en samenhang. Een voortijdige droging moet worden verkomen. Wij adviseren u dan ook géén kachels of ontvochters te plaatsen voor het sneller laten drogen van de cementdekvloer en absoluut niet direct de vloerverwarming aan te zetten!

Offerte aanvragen
Showroom
Fotogalerij
Film
Facebook   Instagram   Pinterest


RTL4 Help mijn man is klusser en sneldrogende cementdekvloer plus PVC vloer
Maandag 18 februari jl. zijn de opnames geweest van het nieuwe seizoen "Help mijn man is klusser" van RTL4 met John Williams waarbij Berkers Vloeren een bijdrage heeft geleverd met de sneldrogende cementdekvloer...
Lees meer

Onduidelijkheid vloerverwarming en wapeningsnet
Het wapeningsnet waaraan de vloerverwarmingsslagen wordt vastgemaakt heeft...
Lees meer