Ondergrond van de cementdekvloer


In principe zijn alle (samengestelde) draagvloeren zoals een betonvloer, mits goed stabiel en voldoende draagvermogen, geschikt om een cementdekvloer op aan te brengen.

Minimale dikte hechtende cementdekvloer


Een hechtende cementdekvloer ofwel zandcementvloer dient een minimale dikte van 30 mm te hebben om voldoende hechting te kunnen realiseren. Veelal is het aanbranden van de cementdekvloer onvoldoende en zal de cementdekvloer moeten worden voorgelijmd alvorens de cementdekvloer gesmeerd kan worden.

Hechtende cementdekvloer
Hechtende cementdekvloer
Silo plaatsing t.b.v. realisatie cementdekvloer
Silo plaatsing t.b.v. realisatie cementdekvloer

Verontreiniging en hechting cementdekvloer


Het oppervlak van de draagvloer moet vrij zijn van stoffen en/of losliggende (bouw)delen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden (zoals bijvoorbeeld oliën, vetten, stof, vuil, lijmresten, poederige of brosse oppervlakken). Voor hechtende cementdekvloeren geldt om een goede hechting te verkrijgen het van belang is dat de ondergrond voldoende ruw is dan wel open poriën geeft. Voor het verkrijgen van een goede hechting tussen de draagvloer en de zandcement dekvloer wordt er door Berkers Vloerenbedrijf een aanbrandlaag op de draagvloer aangebracht. Als er geen bijzonderheden eisen zijn gesteld aan de hechting van de zandcement dekvloer ofwel cementdekvloer op de draagvloer is het voldoende de ondergrond bezemschoon te maken. Afhankelijk van de situatie kan er ook voor gekozen worden de draagvloer voor te lijmen door gebruik te maken van zogenaamde hechtprimer om tot een goede hechting te komen.


Onvolkomenheden in de ondergrond


De draagvloer moet op de aanwezigheid van scheuren en/of voegen worden gecontroleerd. Indien deze onvolkomenheden worden geconstateerd kunnen er maatregelen worden getroffen om het risico van (verdergaande) scheurvorming in de dekvloer als gevolg van deze onvolkomenheden te verminderen.

Bevochtigen van de ondergrond


Bij cementdekvloeren zal een sterke zuiging van de ondergrond voorkomen moeten worden. Dit kan door het aanbrengen van een hechtprimer of door het bevochtigen van de ondergrond. Het bevochtigen betekent wel dat de droogtijd zal toenemen. Voordat de cementdekvloer wordt aangebracht moet de ondergrond weer licht zijn opgedroogd.

Eisen aan omgeving


Voor cementdekvloeren geldt dat:
1. De temperatuur van de ondergrond en de verhardende specie gedurende de eerste drie dagen niet lager dan 0 graden Celcius en niet hoger dan 30 graden Celcius is.
2. De luchtvochtigheid tenminste twee etmalen niet onder de 80% komt.


Meterpeil


Voor het bepalen van een nauwkeurige vloeropbouw dient er meterpeil (1 meter boven afgewerkte vloer) worden uitgezet in de hoeken van elke ruimte. Op deze manier kan er ook beoordeeld worden of de beoogde hoogte van de vloeropbouw haalbaar is (conform de uitvoeringseisen NEN-norm en in relatie tot deuren, kozijnen, trappen etc). Een goede voorbereiding is het halve werk en levering van kwaliteit!

Laser t.b.v. controle meterpeil
Laser t.b.v. controle meterpeil

Offerte aanvragen
Showroom
Fotogalerij
Film
Facebook   Instagram   Pinterest


RTL4 Help mijn man is klusser en sneldrogende cementdekvloer plus PVC vloer
Maandag 18 februari jl. zijn de opnames geweest van het nieuwe seizoen "Help mijn man is klusser" van RTL4 met John Williams waarbij Berkers Vloeren een bijdrage heeft geleverd met de sneldrogende cementdekvloer...
Lees meer

Onduidelijkheid vloerverwarming en wapeningsnet
Het wapeningsnet waaraan de vloerverwarmingsslagen wordt vastgemaakt heeft...
Lees meer