Droogtijd cementdekvloer


Voor zandcement dekvloeren is vocht geen belemmering voor de vloer zelf. Voor de droogtijd van de cementdekvloer kunt u als richtlijn aanhouden circa 1 week per cm dikte cementdekvloer met een minimale droogtijd van 28 dagen. Bijvoorbeeld een cementdekvloer van 8 cm dik, dient u minimaal rekening te houden met een droogtijd van circa 8 weken. Uiteraard is een en ander afhankelijk van de bouw- en omgevingsomstandigheden.

Specialisatie in versnelling droogtijd


Berkers Vloerenbedrijf is gespecialiseerd in het versnellen van de cementdekvloer droogtijden. Door toevoeging van een droogtijdversneller aan de mortelspecie wordt de droogtijd van de cementdekvloer versneld naar respectievelijk 4, 10 en 16 dagen. Voor meer informatie over droogtijdversnellers willen wij u doorverwijzen naar het tabblad “Sneldrogende cementdekvloeren”.

Bij een sneldrogende cementdekvloer kan de pvc vloerafwerking al na 4 dagen gelegd worden.
Bij een sneldrogende cementdekvloer kan de pvc vloerafwerking al na 4 dagen gelegd worden.

Voor veel vloer afwerkingen geldt dat het vochtpercentage van de cementdekvloer niet meer dan 2% rechtvochtgehalte mag hebben.

Het toelaatbare restvochtgehalte in de ondergrond is afhankelijk van:
1. De dampdichtheid van de aan te brengen vloerafwerking
2. De vochtgevoeligheid van de toegepaste materialen
3. Het bindmiddel waaruit de dekvloer bestaat


Bij cementdekvloeren wordt doorgaans een hoger percentage restvocht geaccepteerd dan bij calciumsulfaatgebonden dekvloeren. Bij cement zijn percentage tot enkele massaprocenten nog toelaatbaar. Het aanwezig vochtgehalte kan in het werk worden bepaald met de calciumcarbid (CM) methode.

De Carbid meetmethode heeft in de praktijk de voorkeur aangezien andere methoden gebaseerd op weerstandsmetingen en veel minder zuiver beeld geven. Hiermee worden dus onnodige risico’s gelopen.

Offerte aanvragen
Showroom
Fotogalerij
Film
Facebook   Instagram   Pinterest


RTL4 Help mijn man is klusser en sneldrogende cementdekvloer plus PVC vloer
Maandag 18 februari jl. zijn de opnames geweest van het nieuwe seizoen "Help mijn man is klusser" van RTL4 met John Williams waarbij Berkers Vloeren een bijdrage heeft geleverd met de sneldrogende cementdekvloer...
Lees meer

Onduidelijkheid vloerverwarming en wapeningsnet
Het wapeningsnet waaraan de vloerverwarmingsslagen wordt vastgemaakt heeft...
Lees meer